Regulamin

UMOWA NA WYNAJEM APARTAMENTU / REGULAMIN UŻYTKOWANIA Happy Day Apartments (w skrócie HDA).

1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również przez samo dokonanie rezerwacji lub/i zapłatę za pobyt, względnie - sam odbiór kluczy (w przypadkach samodzielnego wejścia do budynku i odebraniu kluczy z sejfu zewnętrznego np. w nocy) - co jest równoznaczne z akceptacją poniższych postanowień. 
2. Doba rozliczeniowa trwa od godziny 15-tej do godziny 11-tej następnego dnia.
3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa, który podczas ostatniego pobytu rażąco naruszył regulamin lub mienie oraz kiedy istnieją uzasadnione podstawy podejrzeń, że wynajęty pokój będzie wykorzystywany do celów niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami.
4. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci
5. Wynajmujący pokój akceptuje niniejszym fakt, że udostępniony mu pokój jest przekazywany mu bez usterek i z pełnym wyposażeniem. Wszelkie zastrzeżenia powinien zgłosić niezwłocznie. Za wyrządzone szkody HDA może obciążyć gościa potrącając ich wartość z karty kredytowej lub wystawiając rachunek. HDA przysługuje również prawo zastawu.
6. Prosimy, aby każdorazowo ze względów bezpieczeństwa opuszczając pokój wyłączać telewizor, płytę grzewczą, wodę i zgasić światło.
7. HDA nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia czy utratę przedmiotów pozostawionych na terenie obiektu, nie odpowiada również za samochód pozostawiony na parkingu.
8. W przypadku pozostawienia rzeczy w pokoju po wymeldowaniu HDA przechowa te rzeczy przez min. siedem dni, po czym ma prawo do ich wyrzucenia w przypadku nie otrzymania żadnej dyspozycji od klienta. Przesłanie pozostawionych rzeczy odbywa się na koszt klienta.
9. Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do 7:00 rano
10. Na terenie całego obiektu Happy Day Apartments obowiązuje całkowity i bezwzględny zakaz palenia tytoniu. HDA ma prawo nałożyć karę 200zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia tego zakazu wewnątrz budynku.
11. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetważanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r nr 101., poz 926 z póź. zm.) przez zarządzającego HDA firmę Outlet Polska Bilik sp.j. Anna i Adam Bilik w celach niezbędnych do realizacji pobytu gościa w HDA. Szczegóły w artykule drugim. 
12. Zabrania się nadmiernego hałasowania, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych sytuacji, które przeszkadzają, irytują czy też szkodzą innym gościom i wpływają wyraźnie na ich pobyt, poczucie komfortu i bezpieczeństwo.
13. Zarządzający i obsługa HDA mają prawo do wejścia do wynajmowanego pokoju podczas nieobecności gościa w sytuacjach awaryjnych.
14. W pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych, broni, amunicji, materiałów łatwopalnych czy też wykonywać działalności gospodarczej.
15. W przypadku kiedy umożliwione zostało wejście do obiektu poza godzinami bytności obsługi HDA (np. godziny nocne) za pomocą odbioru kluczy w sejfie, gość powinien dopełnić wszelkich formalności najpóźniej rano. Skorzystanie z tej opcji możliwe jest tylko dla znanych klientów HDA lub na innych indywidualnie ustalonych warunkach z obsługą. 
16. Bardzo prosimy o zgłaszanie nam wszystkich ewentualnych uchybień w celu ich wyeliminowania lub poprawy. 
 
OCHORNA DANYCH OSOBOWYCH i POLITYKA PRYWATNOŚCI
RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Bilik 2.0. sp.j. ., zlokalizowana przy ul. Oleskiej 159 w  Opolu, adres email: business@outlet-polska.pl prowadząca i wynajmująca pokoje pod nazwą Happy Day Apartments przy ulicy Oleskiej 159 w Opolu.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zgodnej z prawem realizacji usługi wynajęcia pokoju, wypełnienia karty meldunkowej i ewentualnego wystawienia dokumentu sprzedaży na podstawie art. 6 ust 1 pkt a/b/c/
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą jedynie pracownicy/osoby upoważnione na podstawie osobnych umów zawartych z administratorem danych  do wypełnienia zobowiązania świadczenia wobec Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności oraz: 

a) organy Krajowej Administracji Skarbowej,

b) bank świadczący na rzecz Administratora usługę prowadzenia rachunku bankowego,

c) podmioty zajmujące się obsługą płatności elektronicznych,

d) podmioty zajmujące się dostawą zamówionych towarów,

e) podmioty zajmujące się obsługą księgową i prawną Administratora,

f) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, w tym zajmujące się obsługą techniczną i serwisowaniem programów komputerowych używanych przez Administratora w procesie realizacji zamówień oraz wysyłki informacji handlowych,

g) podmiot udostępniający platformę transakcyjną online


5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 7 lat od momentu realizacji usuługi i zaakceptowania niniejszego regulaminu. 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) W każdym momencie może Pani/Pan złożyć wniosek do usunięcia danych z serwisu i bycia "zapomnianym" przez administratora. Dane niezbędne do działania zgodnego z innymi ustawami zostaną przeniesione do archiwum z ograniczonym dostępem i będą przechowywane w nim tylko na wypadek kontroli urzędów działających na podstawie innych przepisów prawa (np. przepisów podatkowych).
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym uzyskania możliwości skorzystania z oferty wynajmu pokoi w Happy Day Apartments.
10) Pani/Pana dane będą przetwarzane również w formie profilowania i przyznawania ewentualnych rabatów za częstotliwość realizowanych najmów lub ich długość.
11) Przesyłając zapytanie na adres mailowy podany na stronie www.happydayapartments.pl  i apartamentyopole.com lub korzystając z formularza kontaktowego jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych zawartych w przesłanej wiadomości w celu odpowiedzi, oraz zezwala Pani/Pan na zachowanie przesłanych maili w skrzynce pocztowej administratora danych w celu zachowania ciągłości korespondencji i wykorzystania jej w późniejszym czasie. To samo dotyczy kontaktu telefonicznego: mianowicie wykonując połączenie telefoniczne na numer podany na stronach www wymienionych w tym punkcie - zezwala Pani/Pan na możliwość kontaktu pod tym numerem telefonu w celu umożliwienia zrealizowania usługi, odpowiedzi na zapytanie lub innej związanej z zapewnieniem najwyższej możliwej jakości obsługi.
12) Informujemy, że w obiekcie - zarówno wewnątrz (na korytarzach) jak i na zewnątrz znajdują się kamery z ciągłym zapisem obrazu i strefy te są monitorowane. Przebywając na terenie obiektu Happy Day Apartments wyraża Pani/Pan zgodę na utrwalanie swojego wizerunku oraz osób z nim przebywających - na dysku i przechowywanie go przez okres trwający do 14 dni (w zależności od ilości danych zapisywanych na dysku - nowy zapis kasuje stary). Monitoring został zainstalowany by zwiększyć bezpieczeństwo zarówno przebywającym w nim osób, jak mienia znajdującego się na zewnątrz. Materiał utrwalony na nagraniach może również służyć za dowód w sprawach o ewentualne zniszczenie mienia, a wizerunek utrwalonych na nim osób przekazany organom ścigania lub użyty w sądzie. 
 
 

Strona używa Ciasteczek. Sprawdź lub zmień swoje ustawienia przeglądarki.
Kontaktując się z nami akceptujesz politykę przetwarzania danych zgodnie z regulaminem.     OK